Pavlína Pelcová

Pár slov o mě

Lektorka se srdcem - koučka s duší

Mohu být lektorkou a zároveň i koučkou?  Pro někoho nereálná kombinace a já přesto odpovím: "Ano, mohu." Dnes již dávno vím, že je to naprosto přirozené a přínosné. Dlouhodobě rozvíjím firemní skupiny (www.thebestteam.sk) a provázím sebepoznáním, sebe-uvědoměním i seberozvojem jednotlivce i skupiny. Citlivě využívám svojí schopnosti vědomě zacílit směr rozvoje skupiny či koučinku tím správným (potřebným) směrem...

Lektorka se srdcem - koučka s duší. Toto milé pojmenování mi udělili absolventi našich aktivit, čehož si velmi vážím. Osobnosti, které mám tu čest provázet při jejich rozvoji ať už formou skupinových školení anebo individuálních koučinků, vnímám především jako nádherné lidské bytosti a tak k nim prostě a jednoduše přistupuji. S respektem, pokorou a úctou k jejich jedinečnosti. 


Klienty si vybírám :-)

Ano, klienty si vybírám a jsem velmi vděčná za to, že si to mohu dovolit :-) Proč? Každé téma, které rozvíjím, i cíl aktivity, kterou realizuji, se mnou musí souznít a musí mi dávat smysl. Pokud je požadavek mimo moje vnitřní hodnoty - například manipulativní nátlakový prodej apod. - tak s klientem nespolupracuji. Díky tomu mohu svůj čas věnovat vědomým firemním klientům, kteří si váží svého nejcennějšího kapitálu - lidí. Klientům, kteří si uvědomují, že spokojení zaměstnanci, kteří mohou využít při pracovní činnosti svoje talenty a dary a realizovat se, jsou základem pro dosažení cílů s lehkostí, radostí a dokonce i hravostí. 

Preferuji osobní komunikaci

Osobní komunikaci nic nenahradí. Tak to prostě je. Moji zkušenost potvrzují firemní klienti, kteří osobní aktivity opětovně doslova vyžadují. Nežijeme ve virtuálním světě, neškolíme virtuální asistenty ani roboty, ale živé bytosti. Chápu všechny výhody online aktivit, avšak vysoce si vážím času svého, lidí, kterým se věnuji i peněz klienta. Záleží mi na efektivitě každé rozvojové aktivity a jsem přesvědčená o tom, že osobní kontakt, především u vybraných témat, "online" prostě nenahradí. 

Ignoruji sociální sítě

Sociální sítě. Horké téma současné doby. Chápu, že mohou být účinnou formou propagace. Chápu rovněž to, že reklama a realita a tím spíše přínos pro klienta mohou být naprosto odlišné. Raději svůj čas místo vymýšlení textu na sociální síť věnuji přípravě jedinečného školení či jiné aktivity pro klienta přesně na míru. Raději se naplno ponořím do školení a souladu s účastníky než bych "pilovala" co nejlepší fotku do příběhu. Raději se budu vzdělávat než bych počítala lajky a kousala si při tom nehty. A především, natolik si vážím sama sebe, že se nenechám odlákat skvěle promyšlenými tahy sociálních sítí k aktivitám, které ráda oželím.  Jsem velmi vděčná za to, že s námi naši firemní klienti dlouhodobě spolupracují a předávají si doporučení na spolupráci s námi mezi sebou :-)

Pro ty, kdo preferují fakta a čísla :-)

Pavlína Pelcová

Zakladatelka vzdělávací společnosti THE BEST TEAM s.r.o., kvalifikovaná lektorka vzdělávání dospělých-Univerzita Komenského/AIVD, mentální koučka - certifikace Mindset Coach®, autorka stovek dlouhodobých vzdělávacích projektů. Více než 23 let praxe ve vzdělávání dospělých, více než 20 tisíc absolventů, více než 150 firemních klientů, pro které jsem realizovala dlouhodobé vzdělávací a rozvojové projekty.