Mentální koučink

Mnoho lidí zažívá podobnou situaci: Ačkoliv udělali všechno možné, aby dosáhli svých cílů, stále přešlapují na místě a výsledek nepřichází. Proč? Mnohdy za to může nesoulad mezi tím, co chtějí na vědomé úrovni a mezi nevědomými vzorci a zvyky, které jim běží na pozadí.

Koučink pomáhá lidem dostat se z místa, kde se nachází teď, do místa, kam se dostat chtějí. Pomáhá ujasnit si a pojmenovat:

 • co skutečně chcete
 • kde se nacházíte a co jste doposud vyzkoušeli
 • možnosti řešení
 • plán, jak postupovat

Jako mentální koučka kromě výše zmíněných  bodů pomáhám odhalit myšlenkové vzorce, programy a přesvědčení, které lidem brání k dosažení cílů. Mnohdy se snažíme dosáhnout určitého cíle, avšak naše podvědomí dělá všechno, co je v jeho silách, aby dosažení tohoto cíle zabránilo. Pomáhám tyto nevědomé a v mnoha případech i vědomé vzorce odemknout a s klientem společně pracujeme na jejich změně a odstranění. Následně pomáhám vytvořit vzorce nové, které klientovi pomáhají k snažšímu a pohodovějšímu dosažení svých cílů. 

Není možné vyjmenovat všechny oblasti, ve kterých lidi inspiruji ke změně nastavení mysli, byl by to opravdu dlouhý seznam. Každá osobnost, kterou mám příležitost provázet na cestě jejího osobního rozvoje, je jedinečná. Každý má svůj vlastní lidský příběh i vlastní oblasti, které chtějí odhalit, řešit či posílit.

Pár příkladů, co můžete získat:

 • otevřít oči a vidět sebe i životní situace jiným úhlem pohledu
 • odhalit opakující se vzorce chování, které nám v životě nepomáhají
 • získat nové návyky tak, aby se "autopilot" z podvědomí stal našim parťákem
 • poznat lépe svoji celistvou osobnost
 • najít nové možnosti řešení různých životních či pracovních situací
 • odhalit sebe-motivaci i překážky, které si sami klademe
 • vnímat a dokázat využít úspěchy, kterých jsme v životě dosáhli
 • nastavit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
 • přijmout se a vážit si sám sebe i druhých lidí
 • poznat sílu své mysli a využít ji ve prospěch svůj i svého okolí

Vážím si toho, že se mohu podílet na změně myšlení a přístupu formou mentálního koučinku. Jsem opravdu vděčná za to, že mohu kráčet po boku lidí, kteří se rozhodli vzít svůj život do vlastních rukou a pustit se do vlastního sebepoznání a seberozvoje. 

Koučovací sezení realizuji:

 • online pro individuální osoby - prostřednictvím platformy ZOOM
 • osobně/online - v případě firemních klientů 

Reference 

Dovolte, abych se s vámi podělila o pár milých slov, které mi poskytli ctění klienti po ukončení série koučovacích sezení. Považuji si jich o to víc, že mi zpětnou vazbu na koučink poskytli s časovým odstupem po ukončení a tak jsem získala příležitost sledovat jejich úspěšný posun v reálném životě a společně s nimi se těšit z toho, že v nastartovaném seberozvoji pokračují i formou sebekoučinku. Dovoluji si pro názornost pro vás vybrat pár příkladů...

"Pavlína je velký profesionál ve svém oboru. Pro mně osobně je zároveň rovněž inspirativní osobností. Lidským způsobem umí nastavit zrcadlo a velmi přirozeně přimět k tomu, že si vlastně sami odpovíte na otázky, na které hledáte odpovědi. Vím, že jsem se posunula velkými kroky dopředu se svým vlastním leadershipem právě díky inspirativním koučinkům s Pavlínou. Navzdory tomu, že je velmi vyhledávanou a tím i velmi zaneprádzněnou mentorkou a koučkou, je schopná Vám být k dispozici a má 100% focus pouze pro Vás, čímž Vám dává pocit důležitosti a to je jedna z mnohých věcí, které si na Pavlíně cením". 


"Koučinky s tebou mi přinesly možnost dívat se na denní situace z jiného úhlu pohledu. Situace, které mě dokázaly rozladit a vynést z komfortní zóny, se postupem času méně a méně opakovaly. Nebylo to změnou okolí, ale změnou perspektivy, z jaké jsem se na dané momenty dívala. Posílila jsem schopnost zvládat stresové situace, které snižovaly kvalitu mého života. Stres, který mi pramenil z každodenní dynamiky práce, se uměl nenápadně přenést i do sféry soukromého života. Vlastně.., ani nevím, jestli bych to přesně pojmenovala, že jsem posílila schopnost zvládat stres anebo jsem se jen naučila odpovídat si na otázku "Co nejhoršího se může stát?" - což je pro mě památeční, trefná a mnoho věcí řešící otázka. Tuto moudrost se snažím posunout i mezi ostatní lidi v mém okolí."

"To nejdůležitější bylo, že přišlo moje vlastní sebeuvědomění a impuls se sebou něco udělat. Přišel jsem na to (a musím přiznat, že na na tom i nadále pracuji), jak nakládat se stresem a emocemi, co v dnešní době není častokrát lehké. Velmi podstatnou roli sehrálo koučování, na téma jak zlepšit svůj Time management, co zúročuji hlavně v této nelehké Covidové době, kdy si dovolím tvrdit, že každý z manažerů, který vede tým lidí, zápasí s časem a musí přizpůsobovat doslova každý den procesy a priority aktuálně vzniknuté situaci. Tady stále ještě potřebuji najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým časem, ale to už je úděl nás "workoholiků" :-), zvláště, kdy je pro nás práce hrou." 

"Na koučink, jak ho děláš ty se prostě nezapomíná ani po třech letech (v tom nejlepším slova smyslu). Myslím, že velmi záleží na tom, kdo koučink vede a u tebe se setkala nejlepší konstelace hvězd z hlediska profesionality a lidskosti. Mě osobně setkávání s tebou posunuly mílovými kroky v mnoha oblastech." 


"Když si to tak uvědomím, tvůj koučink byl první start/podnět pro mě, mojí hlavu, moje nastavení v životě, a XY jiných věcí, které potřebovaly "reset", aby začaly fungovat normálně. Mohu upřímně prohlásit, že se mi díky tobě žije jednodušeji, pěkněji, o mnoho víc si dokážu vychutnat moment, který stojí za to si ho vychutnat a minimum svojí pozornosti věnovat věcem, někdy bohužel i lidem, situacím a momentům, které za to, jednoduše řečeno, nestojí. Uvědomila jsem si, že mám možnost výběru a snažím se to aplikovat v co nejvyšší míře. Mohu si vybrat, jak zareaguji, jaký se rozhodnu mít den... toto mi dal tvůj koučink."

"Díky tvým koučinkům, (protože není koučink jako koučink, což jsem měla příležitost porovnat), jsem dostala šanci na sobě pracovat, zlepšovat se. Ale ne proto, že musím, protože mi to zaplatil šéf a čeká výsledky, ale proto, že jsem sama chtěla. Benefit, ktorý z toho mám doposud, je mojí vlastní vnitřní motivací, která je pro mě hnací sílou zlepšovat se stále, i když už firemní koučinky nejsou."


"Díky koučinku s tebou jsem se naučila více si vážit věcí, které člověk často bere jako naprostou samozřejmost a opravdu jsem více vděčná :-)"

"Stejně jako osobní koučink, tak i skupinový koučink, který jste u nás realizovali, mohu a doslova musím doporučit všem, kdo se chtějí posunout jak v pracovním tak osobním životě. Profesionalita, lidskost, přátelskost - takto bych to charakterizoval třemi slovy..."

"Nevím, co s těmi lidmi děláš, ale prosím tě, pokračuj v tom :-) Vidím, jak se mění nejen oni, ale celkově atmosféra v týmu."


Kdo tě bude provázet?


 • Mentální koučka - certifikace Mindset Coach®
 • Zakladatelka vzdělávací společnosti THE BEST TEAM s.r.o.
 • Kvalifikovaná lektorka vzdělávání dospělých-Univerzita Komenského/AIVD
 • Autorka projektu Mindfulness v praxi
 • Autorka desítek dlouhodobých rozvojových a vzdělávacích projektů pro české, slovenské a mezinárodní společnosti
 • 20 let praxe ve vzdělávání dospělých
 • Více než 15 tisíc absolventů
 • Více než 100 firemních klientů