PROBUĎ SVOJÍ VNITŘNÍ SÍLU

„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.“ John Lennon

"Sebepoznání vnímám jako nejdůležitější úkol, který nám byl dán a zároveň jako nádhernou a dobrodružnou hru, ve které plníme úlohy, zvládáme překážky a odhalujeme svoje skryté dary. "Úkol", který nás vede k odpovědi na jednoduchou otázku s nelehkou odpovědí: KDO JSI?" 

Pavlína Pelcová