PROBUĎ SVOJÍ VNITŘNÍ SÍLU

„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci...“ 

"Sebepoznání vnímám jako nejdůležitější úkol, který nám byl dán a zároveň jako nádhernou a dobrodružnou hru, ve které plníme úlohy, zvládáme překážky a odhalujeme svoje skryté dary v podobě talentů, které jen čekají, aby mohly vzkvétat a rozvíjet naší duši.  "Úkol", který nás vede k odpovědi na jednoduchou otázku s nelehkou odpovědí: KDO JSI?" 

Pavlína Pelcová