PROBUĎ SVOJÍ VNITŘNÍ SÍLU

„Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.“ John Lennon

Pavlína Pelcová

"Naše srdce ví nejlépe, co je pro náš seberozvoj nejlepší. Uvědomění si toho, že vše, co mi přichází do cesty, je pro můj rozvoj, mi umožňuje situace přijímat se zvědavostí, všímavostí, dychtivostí, hravostí a se schopností  užívat si je a bavit se." 


Inspiruji a rozvíjím firemní týmy. Jednotlivce provázím na cestě seberozvoje formou individuálního koučinku. Více informací